Vergaderingen

De ouderraad vergadert drie keer per schooljaar in oktober, januari en juni.

Op deze “algemene” vergaderingen wordt overlopen wat er de komende periode op de planning staat. Er is ruimte voor allerlei vragen van ouders over de meest uiteenlopende kwesties. Samen met leerkrachten en directie worden inhoudelijke zaken besproken zoals de verkeersveiligheid, het gezondheidsbeleid en tevredenheid van de ouders….
Er wordt ook steeds teruggeblikt op de voorbije vergaderingen van de schoolraad en leerlingenraad.

Hier is de ouderraad echt een overlegorgaan: de aanwezige leerkrachten en directie geven informatie. Er is tijd en ruimte voor meedenken en discussie. Door deze vergaderingen krijg je als ouder een duidelijkere kijk op de werking van de school. De agenda en uitnodiging wordt vooraf via de nieuwsbrief of andere kanalen meegedeeld.

De vergaderingen starten om 20u00 in de refter in Dorp 2. Aansluitend bij de vergadering is er nog een oudercafé. Een moment om alle aanwezige ouders te ontmoeten, bij te praten, ideeën uit te wisselen, …

Ook is de ouderraad aangesloten bij VCOV (Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen).

Data vergaderingen ’19-’20:

15 oktober 2019:  1st algemene vergadering & activiteiten vergadering

18 februari 2020: 2de algemene vergadering

23 juni 2020: 3de algemene vergadering

Iedereen is welkom!

Dit gebeurt voor iedereen naar eigen vermogen. U kunt op elk gewenst moment lid worden van de ouderraad door naar de eerstvolgende vergadering te komen of door een mailtje te sturen naar ouderraad@denegensprong.be .