Bestuur

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de ouderraad staat in voor het goed functioneren van de ouderraad. Zij bereid o.m. de algemene vergaderingen voor en coördineert samen met de werkgroepverantwoordelijken de verschillende activiteiten.

Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit volgende personen:

Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit volgende personen:

Voorzitter: Astrid Plasschaert

Penningmeester: Kristof van Eyndhoven

Secretaris: Peter Batenburg

Inne Jonkers

Melissa Donker

Britt Wauters

Het bestuur is bereikbaar via emailadres: ouderraad@denegensprong.be

U mag ons ook altijd aan de schoolpoort aanspreken.