Onze school

VBS De Negensprong is een katholieke basisschool gesitueerd in het centrum van Poppel net onder de kerktoren. De school telt 2 vestigingen: Dorp 2 en Dorp 60. Te Dorp 2 is de nieuwe kleuterschool en de lagere school tot het 3de leerjaar gevestigd. In de andere vestiging te Dorp 60 bevinden zich het 4de, 5de en 6de leerjaar.

Van waar onze naam De Negensprong? Een kind maakt in onze school 9 sprongen vanaf het eerste kleuterklasje tot het 6de leerjaar.

Hierbij maken we werk van kwaliteitsvol, kindgericht en hedendaags onderwijs. Want uw kind is onze prioriteit !

VBS De Negensprong: een school met een heel groot hart ! Maar ook …

Lerende school

Gezonde school

Sportieve school

Creatieve school

Zorgzame school

Vierende school

Samenwerkende school

Katholieke school

Open school

Onze school “De Negensprong” is een volwaardige vrije basisschool met gemengd kleuter- en lager onderwijs. Zij heeft twee vestigingsplaatsen:

a) Dorp 2 (Vond 1)

  • Tel. : 014 / 65 56 57
  • E-mail : info@denegensprong.kobart.be
  • Kleuteronderwijs
  • Lager onderwijs: 1ste,2de en 3de leerjaar

b) Dorp 60

  • Tel. 014 / 65 66 89
  • Lager onderwijs: 4de, 5de en 6de leerjaar

De Negensprong vormt samen met Sint-Victor(Turnhout),De Vlinder (Baarle-Hertog) en De Horizon-‘t Spoor(Zondereigen en Weelde-station) de scholengemeenschap Caleidoscoop.

De Negensprong is tevens onderdeel van de KOBArT (Katholiek Onderwijs regio Turnhout) . KOBArT groepeert 15 scholen met 22 vestigingen, 4 secundaire en 11 lagere- en kleuterscholen. Zij hanteren de slogan “Iedereen telt!” met de nadruk op 4 waarden.
De 15 scholen zullen hun beleid baseren op deze 4 waarden (in de vorm van een puzzelstukken) :betrokkenheid, acceptatie, groei en samenen.