Activiteiten

De dagelijkse werking van de ouderraad is in handen van diverse werkgroepjes. Elk groepje bestaat uit een aantal ouders die samen een bepaalde activiteit voorbereiden en organiseren of een bepaalde taak op zich nemen. Zo is er een werkgroepje voor het bezoek van sinterklaas, het grootouderfeest, het carnavalsfeest, de kinderbingo, kerstmarkt en de playbackshow.

Onze activiteiten

– Algemene vergadering:  dinsdag 15 oktober

– Bingo :vrijdag 18 oktober

– Grootouderfeest,  vrijdag 22 november

– Sint op school: donderdag 5 december

– Kerstmarkt: zaterdag 14 december

– Algemene vergadering: dinsdag 18 februari

– Carnaval: vrijdag 21 februari

– Kwis (volwassenen): zaterdag 21 maart

– Poppel’s got Talent (playbackshow): zaterdag 28 maart

– schoolfeest: zaterdag 6 juni

– Algemene vergadering: dinsdag 23 juni