Gimme

– – –   WORDT VOORBEREID / UNDER CONSTRUCTION   – –

Gimme is een online prikbord dat briefjes toont op de dag dat je ze nodig hebt.

Alle communicatie verloopt vol automatisch.
Om de ouders te bereiken investeren ook wij in Gimme. Alle briefwisseling, kalenders en foto’s worden digitaal beschikbaar in één app. Door de manier van werken lossen we zowel het probleem van de ouders op, als dat van de school! Ouders hoeven nooit meer te zoeken naar briefjes, en de school hoeft alle info niet meer op papier mee te geven, goed dus voor ons milieu en … portemonnee. 
Ouders die ingeschreven zijn en toestemming hebben gegeven worden automatisch gekoppeld aan de klas van hun kind(eren). Andere personen kunnen na een verzoek én met toestemming van de betrokken ouder(s) via info@denegensprong.be ook toegang krijgen tot Gimme.