Corona

Beste ouders

BESTE OUDERS

Op deze pagina vermelden we steeds de maatregelen die van toepassing zijn i.v.m. Covid-19 (Corona). Wanneer de overheid algemene maatregelen aanpast, zullen ook onderstaande afspraken aangepast worden.

  1. Brengen en ophalen van kinderen te Dorp 2

We blijven grotendeels de afspraken zoals in het voorbije schooljaar toepassen.

·       Brengen:

o   Via de toegang langs de fietsenstalling

o   Afscheid nemen ter hoogte van de blauwe poort, ouders keren via zelfde weg terug, kinderen lopen het speelplein op.

o   Kleuters gaan rechtstreeks naar hun klas (aanwezige leerkrachten zullen hen nog begeleiden)

o   Kinderen lagere school (LS) wassen eerst hun handen met water en zeep. Ze blijven nadien op de speelplaats totdat de bel gaat.

o   Kleuters uit de klas van juf Ann (1KA) mogen tot in de klas gebracht worden. Ouders gaan via de inkomhal van de kleuterschool naar de klas. Ze keren terug via de inkomhal, maar verlaten het speelplein via de blauwe poort aan de kerk.

o   De kleuters bij juf Leen (1KB) en de 3-jarigen bij juf Martine (2KA) en juf Katrien (2KB) mogen tot vrijdag 9 sept eveneens tot aan de klas gebracht worden. Voor de klas van juf Leen is dat aan het grote raam. Ook deze ouders verlaten het schoolplein via de blauwe poort aan de kerk.

·       Ophalen:

o   12u op ma-di-do-vr (indien van toepassing)

§  Kleuters juf Ann aan de klasdeur

§  Kleuters juf Leen aan het raam

§  Tijdelijk: kleuters juf Martine en Katrien ophalen aan de klas

§  Toekomen en verlaten via de poort achter de sportzaal

§  Andere kinderen worden opgewacht aan de poort achter de sportzaal.

o   15.35u en woensdag om 12u:

§  Toekomen via de blauwe poort aan de kerk

§  Kleuters juf Leen ophalen aan het raam

§  Kleuters juf Ann, juf Martine en juf Katrien aan de klas.

§  Kleuters juf Lotte en Laurien, alsook de kinderen van de lagere school staan op de speelplaats te wachten.  Ouders halen de kinderen hier op.

§  Verlaten van het schoolplein bij voorkeur via de poort achter de sportzaal.

2. Brengen en ophalen van kinderen te Dorp 60

Brengen: De kinderen mogen toekomen zowel via Dorp (vooraan) of via Kabienstraat (achteraan).

Ophalen: De kinderen mogen de school verlaten volgens afspraak met ouders.

3. Gebruik voor- en naschoolse opvang

Kinderen gaan ’s ochtends meteen naar de speelplaats en nemen afscheid van hun ouders aan de witte deur t.h.v. de speelplaats. Momenteel spelen alle kinderen buiten. Wanneer het kouder wordt en de maatregelen het toestaan zullen de kinderen ook binnen opgevangen worden.

Bij het ophalen drukken de ouders op de bel t.h.v. de witte deur (speelplaats). Een begeleider van de opvang brengt het kind (kinderen) tot aan de deur.

4. VENTILATIE LOKALEN

Er wordt maximaal ingezet op ventilatie. Gezondheid gaat voor op thermisch comfort. Hou hierbij rekening met de kledijkeuze voor uw kind(eren).

5. HANDHYGIËNE

Handhygiëne blijft belangrijk. Kinderen wassen hun handen:

Bij het betreden van de school

Na toiletbezoek

Voor maaltijd

Na hoesten, niezen en snuiten.

Eerder uitzonderlijk zal alcoholgel gebruikt worden als alternatief voor het handen wassen.

6. PAUZES EN SPEELTIJDEN

Kinderen spelen samen op de speelplaats. Geen leerjaarbubbels.

Kleuterschool en lagere school te Dorp 2 spelen zoveel mogelijk gescheiden.

Speeltoestellen mogen gebruikt worden.

7. EETZAAL

Kleuters uit 1KA eten in de klas.

Overige kleuters eten in de eetzaal en krijgen een vaste plaats. (12-12.30u)

Leerlingen te Dorp 2 eten in de eetzaal en krijgen een vaste plaats. (12.35-13u)

Leerlingen te Dorp 60 (4-5-6LS) eten in de klas.

8. LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING:

De lessen zullen deels buiten en deels binnen plaatsvinden.

9. SCHOOLBUS

De schoolbus rijdt haar gewoonlijke rondes zonder bijkomende maatregelen.