Corona

Beste ouders

Regelmatig worden de maatregelen i.v.m. Corona aangepast. We lijsten de meest recente en belangrijkste zaken voor jullie op met bijhorende schoolafspraken.

WAT IS ER VERANDERT OP 7 MAART ?

 • Geen mondmaskerplicht meer voor:
  • alle personeelsleden
  • alle bezoekers
  • alle (groot)ouders die kinderen brengen/ophalen
 • Activiteiten zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden … zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.
 • Vergaderingen moeten niet langer digitaal georganiseerd worden. 
 • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.
 • Vermengen van klasgroepen is toegestaan. 
 • Bezoekers zijn opnieuw toegelaten tijdens de schooluren.
Wat blijft ongewijzigd?  Wie ziek of besmet is, blijft thuis. Blijf afstand behouden.  Ventileren en verluchten van klaslokalen op basis van CO2-metingen. Regelmatig toepassen van handhygiëne, zoals bij toekomen op school.

BRENGEN EN HALEN VAN KINDEREN

        DORP 2:

o  Toekomen op school:

Iedereen komt binnen langs de groene poort aan de sportzaal. Je fiets bij? Die kun je hier achterlaten in de fietsenstalling. Van de fietsenstalling tot aan de blauwe poort (achter sportzaal) werken met de omgekeerde U-vorm. Kinderen nemen aan de blauwe poort afscheid van hun ouders.

Kleuters gaan rechtstreeks naar hun klas. Enkele leerkrachten zullen hen begeleiden naar hun klas.

Enkel kleuters van 1KA (juf Ann) mogen door de ouder tot aan de grote schuifraam gebracht worden. Deze ouders verlaten dan via de blauwe poort t.h.v. kerk de speelplaats.

Kinderen lagere school gaan hun handen meteen wassen aan de wastafels bij de toiletten. Zij blijven op de speelplaats tot het belsignaal.

o  Ophalen na school:

Kleuters 2KC (juf Leen) en 1KA (juf Ann) worden aan de grote schuiframen opgehaald. Deze ouders komen de speelplaats op via de blauwe poort t.h.v. de kerk. Zij verlaten het schoolplein achter de witte lijn en via de poort achter de sportzaal.

Kleuters 2KA (juf Martine) en 2KB (juf Katrien) verlaten de school via de dubbele deur van de eetzaal. Zij komen dus niet op de speelplaats. Ouders gaan via de eerste parkeerplaats en het hek langs het paadje tot aan de dubbele deur. Daar zullen de leerkrachten de kinderen verwittigen zodat het met jou als ouder naar huis kan gaan. Verzamelen en wachten aan de boom net voor de nooduitgang is NIET toegestaan.

Kleuters 3KA (juf Lotte) en 3KB (juf Mia)  kunnen via de blauwe poort t.h.v. de kerk opgehaald worden.  De kleuters staan net achter de sportzaal te wachten op de ouders. Daarna kan men de speelplaats verlaten via de blauwe poort en verder langs de fietsenstalling.


Kinderen lagere school  kunnen via de blauwe poort t.h.v. de kerk opgehaald worden.  De ouders blijven achter de witte lijn. De kinderen staan klaar en worden naar de ouders gestuurd zodat iedereen in een vloeiende stroom kan doorwandelen via de achterzijde van de sportzaal. Je kan daar ook de fiets meenemen en via de groene poort de school verlaten.

        DORP 60:

Toekomen: De kinderen mogen toekomen zowel via Dorp (vooraan) of via Kabienstraat (achteraan).

Ophalen: De kinderen mogen de school verlaten volgens afspraak met ouders.


Voor- en naschoolse opvang.

Het lokaal van de opvang wordt voorlopig niet gebruikt. Kinderen gaan ’s ochtends meteen naar de speelplaats en nemen afscheid van hun ouders aan de witte deur t.h.v. de speelplaats.
Bij het ophalen drukken de ouders op de bel t.h.v. de witte deur (speelplaats). Een begeleider van de opvang brengt het kind (kinderen) tot aan de deur.

SCHOOLBUS

De schoolbus rijdt haar gewoonlijke rondes. Momenteel moeten enkel begeleiders een mondmasker dragen.

HANDHYGIËNE

Handhygiëne blijft belangrijk en hier zetten we onze afspraken van vorig jaar verder.

Kinderen wassen hun handen:

o Bij het betreden van de school

o Bij het binnenkomen van de klas (na speeltijd)

o Na toiletbezoek

o Voor maaltijd

o Bij verlaten van de school (einde schooldag)

o Na hoesten, niezen en snuiten.

Eerder uitzonderlijk zal alcoholgel gebruikt worden als alternatief voor het handen wassen (bv. verlaten van de school)

VENTILATIE LOKALEN

Er wordt maximaal ingezet op ventilatie. Gezondheid gaat voor op thermisch comfort. Hou hierbij rekening met de kledijkeuze voor uw kind(eren).

PAUZES EN SPEELTIJDEN

Kinderen mogen opnieuw samen spelen op de speelplaats. Geen leerjaarbubbels meer.

Kleuterschool en lagere school te Dorp 2 spelen zoveel mogelijk gescheiden.

Speeltoestellen mogen gebruikt worden.

EETZAAL

Kleuters uit 1KA eten in de klas.

Overige kleuters eten in de eetzaal en krijgen een vaste plaats. (12-12.30u)

Leerlingen te Dorp 2 eten in de eetzaal en krijgen een vaste plaats. (12.35-13u)

Leerlingen te Dorp 60 (4-5-6LS) eten in de klas.

LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING:

De lessen zullen deels buiten en deels binnen plaatsvinden.