Corona

Onderwijs tijdens corona

Het onderwijs werkt vanaf 1 september met 4 kleurcodes: groen, geel, oranje en rood.

We starten het schooljaar onder code “geel”. Dat betekent enerzijds versoepelingen t.o.v. vorig schooljaar, maar tevens ook enkele nieuwe praktische afspraken en  maatregelen. Vanaf 26 oktober bevinden wij ons in code ORANJE.

Wanneer mag mijn kind wel of niet naar school

Het is is niet altijd eenvoudig om als ouder te weten wanneer je kind wel of niet naar school mag komen in deze Corona-periode. We hebben getracht om via een overzichtelijk schema , met enkele voorbeelden erbij , duidelijk te maken wat de regels hierrond zijn. Toch nog vragen? Neem gerust contact op met de school of je huisarts.

Klik hier voor het schema voor kleuters

Klik hier voor het schema voor de lagere school

Laten we beginnen met het fijne nieuws:

 • ALLE kinderen mogen terug naar school en dit alle dagen van de week.  
 • De activiteiten of lessen gaan door met de ganse groep in het klaslokaal.
 • Speeltijden kunnen opnieuw gewoon doorgaan zoals vroeger. D.w.z. dat de klassen samen buiten mogen spelen. 
 • Zwemlessen en turnlessen kunnen opnieuw doorgaan, mits enkele duidelijke afspraken en maatregelen.
 • Uitstapjes kunnen -mits de nodige maatregelen- opnieuw georganiseerd worden. 
 • De schoolbus mag opnieuw rijden mits enkele veiligheidsmaatregelen.

Er zijn natuurlijk ook enkele praktische afspraken of maatregelen.

 1. Enkele algemene maatregelen:
  1. Hou voldoende afstand.
  1. Mondmasker in de school en op de speelplaats is verplicht.
  1. Was je handen met zeep of ontsmet met handgel vooraleer de school binnen te gaan.
  1. Bij voorkeur één ouder per gezin als begeleiding van en naar school.
    
 1. Handhygiëne
  Onze kinderen wassen (of ontsmetten)hun handen meermaals per dag: bij het toekomen op de speelplaats, na de speeltijd, na een toiletbezoek, voor het eten, na hoesten en/of niezen.
  In Dorp 2 zullen de kinderen bij het betreden van de speelplaats hun handen moeten wassen. We zullen de eerste dagen met verschillende leerkrachten aanwezig zijn om de kinderen te begeleiden.
  De kinderen uit 2 en 3KS (kleuterschool) wassen hun handen aan de wastafels naast de “kaasblok” en de kinderen van de lagere school wassen hun handen aan de wastafels bij de toiletten.
  Ook in Dorp 60 zullen leerkrachten aanduiden waar de kinderen hun handen kunnen wassen.
   
 2. Personeel en het dragen van mondmaskers

In de klas moeten kleuterleerkrachten geen mondmasker dragen.
De leerkrachten lagere school dragen een mondmasker in de klas.
Alle personeelsleden dragen een mondmasker wanneer ze geen voldoende afstand kunnen bewaren tot andere volwassenen.
 

 1. Ouders op school

Binnen code “geel” zijn ouders nog welkom op school. Niettemin proberen we dit tot een minimum te beperken.
Alle kinderen worden aan de poort afgezet. Enkel de ouders van kinderen uit 1KA mogen tot aan de klas gaan. Ze dragen een mondmasker en ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de kleuterschool of aan de deur van de klas. Ze betreden de klas niet.
Bij het ophalen volgen we de aangeduide looprichting en volgen we instructies van het personeel op.

In Dorp 60 blijven alle ouders wachten aan de schoolpoort

Voor en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang voor de kinderen te Dorp 2 en Dorp 60 zal -zoals voorheen- opnieuw kunnen plaatsvinden in Dorp 2, weliswaar met volgende afspraken:
* Ouders dragen een mondmasker.         
* Ouders ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de gang.
* Afscheid nemen doen we aan de deur van het opvanglokaal. Ouders gaan niet mee naar binnen.
* Ophalen gebeurt op dezelfde manier.  Bij de deur van het opvanglokaal hangt een deurbel. Druk op de bel en de deur wordt open gedaan. Je kind(eren) worden nadien tot aan de deur gebracht.
* Hou steeds afstand tot andere volwassenen

Ophalen kinderen die niet overblijven

Wanneer je kinderen tijdens een volledige schooldag toch niet overblijven, dan haal je kinderen op via de blauwe poort achter de sportzaal.
Ouders van kinderen uit 1KA (juf Ann) mogen hun kind ophalen in de klas en verlaten de school via de eetzaal. (zoals ’s ochtends).
Alle andere ouders wachten – op veilige afstand van elkaar- aan de blauwe poort. Een leerkracht of middagouder zal de kinderen die niet overblijven tot aan de poort begeleiden.

Andere praktische afspraken i.v.m. het brengen en ophalen van de kinderen kan u via volgende link lezen. 

Het voltallige team van De Negensprong 

nog enkele leuke sites/tips

 • Doe de Maya-dans (instructievideo): klik Maya-dans
 • Dansen voor kinderen: verschillende leuke kinderdansjes klik hier