Corona

Beste ouders

Regelmatig worden de maatregelen i.v.m. Corona aangepast. We lijsten de meest recente en belangrijkste zaken voor jullie op met bijhorende schoolafspraken.

Mondmaskers

Er geldt momenteel een verplichting op het dragen van het mondmaskers. Wat betekent dit?

 • Alle ouders dragen een mondmaskers bij het brengen en ophalen van de kinderen.
 • Alle personeelsleden dragen een mondmasker wanneer ze geen afstand kunnen bewaren tot andere volwassenen. Leerkrachten lagere school dragen een mondmasker in de klas wanneer de afstand tot kinderen niet kan gegarandeerd worden.
 • De mondmaskerplicht geldt ook voor kinderen in 5de en 6de leerjaar. Wanneer er voldoende geventileerd wordt én voldoende afstand kan gehouden worden, mag het mondmasker af wanneer de kinderen neerzitten.
 • We vragen ook dat de kinderen van het 4de leerjaar een mondmasker dragen. Zij zitten samen met de kinderen van het 5de en 6de leerjaar op dezelfde vestiging.
 • Er worden extra mondmaskerpauzes voorzien door de leerkrachten. Tijdens speeltijden en andere activiteiten buiten, mag het mondmasker af op voorwaarde dat er voldoende afstand wordt gehouden.
 • Enkel om gezondheidsredenen én met een attest van een arts kan afgezien worden van het verplicht dragen van het mondmasker.

ENKELE ADVIEZEN

 • Als er iemand besmet is in het gezin, hou je kind(eren) thuis.
 • Je brengt de school op de hoogte via info@denegensprong.be of via 014655657.
 • Een quarantaine-attest bezorgen om de afwezigheid te wettigen mag, maar is niet noodzakelijk. Je hoeft er alleszins niet speciaal voor naar de huisarts te gaan. Dat spaart niet enkel iedereen wat werk, maar ontlast ook een beetje de huisartsen.
 • Leerkrachten zullen het nodige materiaal klaarmaken of opdrachten online bezorgen. Dit kost echter tijd. De leerkracht of het secretariaat zal je verwittigen als er iets klaar ligt om op te halen. We rekenen op jullie begrip en geduld.
 • Extra info bij besmetting huisgenoot.  (link naar document)
 • Extra info bij test- en quarantainemaatregelen. (link naar document)

Brengen en halen van kinderen

        DORP 2:

o  Toekomen op school: We volgen hier het principe van vorig schooljaar.

Iedereen komt binnen langs de groene poort aan de sportzaal. Je fiets bij? Die kun je hier achterlaten in de fietsenstalling. Van de fietsenstalling tot aan de blauwe poort (achter sportzaal) werken met de omgekeerde U-vorm. Kinderen nemen aan de blauwe poort afscheid van hun ouders.

Kleuters gaan rechtstreeks naar hun klas. Enkele leerkrachten zullen hen begeleiden naar hun klas.

Enkel kleuters van 1KA (juf Ann) mogen door de ouder tot aan de grote schuifraam gebracht worden. Deze ouders verlaten dan via de blauwe poort t.h.v. kerk de speelplaats.

Kinderen lagere school gaan hun handen meteen wassen aan de wastafels bij de toiletten. Zij blijven op de speelplaats tot het belsignaal.

o  Ophalen na school:

Kleuters 2KA (juf Martine), 2KB (juf Katrien), 3KA (juf Lotte) en 3KB

(juf Mia) verlaten de school via de dubbele deur van de eetzaal. (zelfde principe als vorig jaar). Zij komen dus niet op de speelplaats. Ouders gaan via de eerste parkeerplaats en het hek langs het paadje tot aan de dubbele deur. Daar zullen de leerkrachten de kinderen verwittigen zodat het met jou als ouder naar huis kan gaan. Verzamelen en wachten aan de boom net voor de nooduitgang is NIET toegestaan.

Kleuters 2KC (juf Leen) en 1KA (juf Ann) worden aan de grote schuiframen opgehaald. Deze ouders komen het schoolplein op via de blauwe poort t.h.v. de kerk. Zij verlaten het schoolplein achter de witte lijn en via de poort achter de sportzaal.

De ouders van de kinderen lagere school betreden het schoolplein via de blauwe poort t.h.v. de kerk. De ouders blijven achter de witte lijn. De kinderen staan klaar en worden naar de ouders gestuurd zodat iedereen in een vloeiende stroom kan doorwandelen via de achterzijde van de sportzaal. Je kan daar ook de fiets meenemen en via de groene poort de school verlaten.

        DORP 60:

o Toekomen: De kinderen mogen toekomen zowel via Dorp (vooraan) of via Kabienstraat (achteraan). Ouders betreden het schoolplein niet tenzij bij een afspraak. Zij kunnen afscheid nemen aan de poort.

o Ophalen: De kinderen mogen de school verlaten volgens afspraak met ouders. Ouders blijven aan de poort wachten.

Voor- en naschoolse opvang.

Het lokaal van de opvang wordt voorlopig niet gebruikt.

Kinderen gaan ’s ochtends meteen naar de speelplaats en nemen afscheid van hun

ouders aan de witte deur t.h.v. de speelplaats.

Bij het ophalen drukken de ouders op de bel t.h.v. de witte deur (speelplaats). Een begeleider van de opvang brengt het kind (kinderen) tot aan de deur.

Schoolbus

De schoolbus zal opnieuw uitrijden.

Kinderen dragen geen mondmasker.

Handhygiëne

Handhygiëne blijft belangrijk en hier zetten we onze afspraken van vorig jaar verder.

Kinderen wassen hun handen:

o Bij het betreden van de school

o Bij het binnenkomen van de klas (na speeltijd)

o Na toiletbezoek

o Voor maaltijd

o Bij verlaten van de school (einde schooldag)

o Na hoesten, niezen en snuiten.

Eerder uitzonderlijk zal alcoholgel gebruikt worden als alternatief voor het handen wassen (bv. verlaten van de school)

Ventilatie lokalen

Er wordt maximaal ingezet op ventilatie. Gezondheid gaat voor op thermisch comfort. Hou hierbij rekening met de kledijkeuze voor uw kind(eren).

Pauzes en speeltijden

Kinderen mogen opnieuw samen spelen op de speelplaats. Geen leerjaarbubbels meer.

Kleuterschool en lagere school te Dorp 2 spelen zoveel mogelijk gescheiden.

Speeltoestellen mogen gebruikt worden.

Eetzaal

Kleuters uit 1KA eten in de klas.

Overige kleuters eten in de eetzaal en krijgen een vaste plaats. (12-12.30u)

Leerlingen te Dorp 2 eten in de eetzaal en krijgen een vaste plaats. (12.35-13u)

Leerlingen te Dorp 60 (4-5-6LS) eten in de klas.

Lessen lichamelijke opvoeding:

De lessen zullen deels buiten en deels binnen plaatsvinden.