Corona

Beste ouders

Vanaf 1 oktober 2021 gelden de nieuwe maatregelen van de overheid ivm. Corona. We lijsten de belangrijkste zaken voor jullie op met bijhorende schoolafspraken.

Mondmaskers

Vanaf 1 oktober is de verplichting van het mondmasker opgeheven. Dat betekent dat leerlingen en onderwijspersoneelsleden, geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen. Ook de verplichting voor de ouders komt te vervallen. Het is nog steeds raadzaam om de afstand te bewaren. De ventilatie van de lokalen zal de eerste verdedigingslinie zijn in de strijd tegen Corona. Uiteraard spreekt het voor zich dat mensen die een mondmasker wensen te dragen dit steeds nog kunnen.

Brengen en halen van kinderen

        DORP 2:

o  Toekomen op school: We volgen hier het principe van vorig schooljaar.

Iedereen komt binnen langs de groene poort aan de sportzaal. Je fiets bij? Die kun je hier achterlaten in de fietsenstalling. Van de fietsenstalling tot aan de blauwe poort (achter sportzaal) werken met de omgekeerde U-vorm. Kinderen nemen aan de blauwe poort afscheid van hun ouders.

Kleuters gaan rechtstreeks naar hun klas. Enkele leerkrachten zullen hen begeleiden naar hun klas.

Enkel kleuters van 1KA (juf Ann) mogen door de ouder tot aan de grote schuifraam gebracht worden. Deze ouders verlaten dan via de blauwe poort t.h.v. kerk de speelplaats.

Kinderen lagere school gaan hun handen meteen wassen aan de wastafels bij de toiletten. Zij blijven op de speelplaats tot het belsignaal.

o  Ophalen na school:

Kleuters 2KA (juf Martine), 2KB (juf Katrien), 3KA (juf Lotte) en 3KB

(juf Mia) verlaten de school via de dubbele deur van de eetzaal. (zelfde principe als vorig jaar). Zij komen dus niet op de speelplaats. Ouders gaan via de eerste parkeerplaats en het hek langs het paadje tot aan de dubbele deur. Daar zullen de leerkrachten de kinderen verwittigen zodat het met jou als ouder naar huis kan gaan. Verzamelen en wachten aan de boom net voor de nooduitgang is NIET toegestaan.

Kleuters 2KC (juf Leen) en 1KA (juf Ann) worden aan de grote schuiframen opgehaald. Deze ouders komen het schoolplein op via de blauwe poort t.h.v. de kerk. Zij verlaten het schoolplein achter de witte lijn en via de poort achter de sportzaal.

De ouders van de kinderen lagere school betreden het schoolplein via de blauwe poort t.h.v. de kerk. De ouders blijven achter de witte lijn. De kinderen staan klaar en worden naar de ouders gestuurd zodat iedereen in een vloeiende stroom kan doorwandelen via de achterzijde van de sportzaal. Je kan daar ook de fiets meenemen en via de groene poort de school verlaten.

        DORP 60:

o Toekomen: De kinderen mogen toekomen zowel via Dorp (vooraan) of via Kabienstraat (achteraan). Ouders betreden het schoolplein niet tenzij bij een afspraak. Zij kunnen afscheid nemen aan de poort.

o Ophalen: De kinderen mogen de school verlaten volgens afspraak met ouders. Ouders blijven aan de poort wachten.

Voor- en naschoolse opvang.

Het lokaal van de opvang wordt voorlopig niet gebruikt.

Kinderen gaan ’s ochtends meteen naar de speelplaats en nemen afscheid van hun

ouders aan de witte deur t.h.v. de speelplaats.

Bij het ophalen drukken de ouders op de bel t.h.v. de witte deur (speelplaats). Een begeleider van de opvang brengt het kind (kinderen) tot aan de deur.

Schoolbus

De schoolbus zal opnieuw uitrijden.

Kinderen dragen geen mondmasker.

Handhygiëne

Handhygiëne blijft belangrijk en hier zetten we onze afspraken van vorig jaar verder.

Kinderen wassen hun handen:

o Bij het betreden van de school

o Bij het binnenkomen van de klas (na speeltijd)

o Na toiletbezoek

o Voor maaltijd

o Bij verlaten van de school (einde schooldag)

o Na hoesten, niezen en snuiten.

Eerder uitzonderlijk zal alcoholgel gebruikt worden als alternatief voor het handen wassen (bv. verlaten van de school)

Ventilatie lokalen

Er wordt maximaal ingezet op ventilatie. Gezondheid gaat voor op thermisch comfort. Hou hierbij rekening met de kledijkeuze voor uw kind(eren).

Pauzes en speeltijden

Kinderen mogen opnieuw samen spelen op de speelplaats. Geen leerjaarbubbels meer.

Kleuterschool en lagere school te Dorp 2 spelen zoveel mogelijk gescheiden.

Speeltoestellen mogen gebruikt worden.

Eetzaal

Kleuters uit 1KA eten in de klas.

Overige kleuters eten in de eetzaal en krijgen een vaste plaats. (12-12.30u)

Leerlingen te Dorp 2 eten in de eetzaal en krijgen een vaste plaats. (12.35-13u)

Leerlingen te Dorp 60 (4-5-6LS) eten in de klas.

Lessen lichamelijke opvoeding:

De lessen zullen deels buiten en deels binnen plaatsvinden.