Klassenouders

 

 

Klasverantwoordelijken

Elke klas kent één of meer klasverantwoordelijken.  Een klasverantwoordelijke is een ouder van de klas die zorgt voor een vlotte communicatie van de leerkracht naar de ouders, tussen de ouders onderling en van de ouders naar de ouderraad. Deze persoon vormt een brug tussen ouders en leerkracht(en). Bij het begin van het schooljaar wordt er voor hen steeds een infovergadering georganiseerd.